Qatqılar

11 out of 11

Qatqılar

CAT CLEAN 300 ML

Ən yeni texnologiya sayəsində bütün yanacaq sistemini təmizləyir. Oksigen sensoru və katalitik çeviricilərdə qazlı karbon çöküntülərini həll edir. Benzin və dizel mühərriklər üçün uyğundur. Ağır çirklənmənin qarşısını alır. Müntəzəm istifadə olunarsa yanacağın faydalı iş əmsalını və mühərrikin performansını optimallaşdırır, katalitik çevirici və oksigen sensoru düzgün işləyir.

İstifadə Qaydaları:

Yanacaq çənini tam doldurmazdan əvvəl əlavə etmək tövsiyyə olunur. Məhsul əməliyyat zamanı işləyir. 60-80 litr yanacaq üçün kifayətdir. Daha böyük çənlərdə hər 10 litrə 50 ml əlavə edin.

Qatqılar

CETANE BOOSTER 150 ML

Yanacağın yanmasını yaxşılaşdırmaq üçündür. Dizel yanacağının setan ədədini 5 əmsal artırır. Xüsusilə də keyfiyyəti aşağı olan yanacaq üçün tövsiyyə olunur. Üstünlükləri: Güclü və təmiz yanma mühərrikin performansını yaxşılaşdırır. Daha az işlənmiş qazl və daha az qurum tullantısı. Yanacaq sərfiyyatını azaldır.

İstifadə Qaydaları:

Hər dolumda əlavə edin. 60 Litr dizel üçün kifayətdir. Daha çox tutumda hər 20 litr dizelə 50 ml əlavə edin.

Qatqılar

DIESEL SYSTEM CLEANER PLUS 1LTR

Bütün dizel mühərriklərinə uyğun olan yüksək performanslı məhsuldur. Xüsusilə injektor nasos və "common rail" texnologiyası ilə təchiz olunan yüksək təzyiqli birbaşa püskürən dizel mühərrikləri üçün hazırlanıb. Bütün yanacaq sistemində yaranan çöküntüləri çəndən yanma kamerasına qədər etibarlı şəkildə xaric edir. Dizel sistemin olan rütubəti özünə hopdurub xaric edir və yüksək təzyiqli nasosu qoruyur. Üstünlükləri: artan sıxılma, mühərrikin işinin yaxşılaşması, yazancaq istehlakının azalması və minimum işlənmiş tullantı.

İstifadə Qaydaları:

Hər dəfə yanacaq çənini tam doldurmazdan əvvəl əlavə etmək tövsiyyə olunur. Tətbiq konsentrasiyası 1: 200. 200-260 L dizel üçün kifayətdir. Məhsul əməliyyat zamanı işləyir.

Qatqılar

DPF PURIFIER 300 ML

Bütün dizel aqreqatlarında qatı və işlənmiş qaz tullantılarını azaldaraq mühərrikin performansını artırmaq üçün yüksək qabiliyyətli qatqıdır. Bütün dizel mühərrikləri və hər növ dizel yanacağı üçün uyğundur. Üstünlükləri: Yalnız təmiz yanacaq sistemində bütün komponentlərinin optimal işləməsini və işlənmiş tullantıların minimum olmasını təmin edir. Qurum süzgəcini və ətraf mühiti qoruyur. Qurumları azaldır və qurum süzgəcində regenerasiya prosesini dəstəkləyir. Mütəmadi istifadə filteri təmiz saxlamağa kömək edir və bahalı təmir prosesinin qarşısını alır.

İstifadə Qaydaları:

Hər 5000 KMdən bir yanacaq doldurmazdan əvvəl əlavə edin. 40-60 litr dizel yanacağı üçün kifayətdir. Məhsul əməliyyat vaxtı işləməyə başlayır.

Qatqılar

DİESEL SYSTEM CLEANER PLUS 300 ML

Bütün dizel mühərriklərində istifadə üçün yüksək performanslı bir məhsuldur, xüsusilə də "Common Rail" texnologiyası olan yüksək təzyiqli birbaşa püskürməli dizel mühərrikləri üçün hazırlanıb. Dizel sistemində nəmliyi xaric edir və yüksək təzyiqli nasosun effektiv qorunmasını təmin edir. Optimal yanacaq atomizasiyasını təmin edir və bütün yanacaq daşıyan hissələrini korroziyadan qoruyur. Üstünlükləri: Artan sıxılma, mühərrik işinin yaxşılaşdırılması, yanacaq sərfiyyatının azaldılması.

İstifadə Qaydaları:

Hər yanacaq doldurmazdan əvvəl dizel çəninə əlavə etmək tövsiyyə olunur.

60-80 Litr dizel üçün yetərlidir.

Daha böyük tutumlarda hər 10 Litr dizel yanacağına 50 ml əlavə edin.

Məhsul əməliyyat vaxtı işləməyə başlayır.

Qatqılar

ENGINE FLUSH 300 ML

Turbo ilə təchiz olunub olunmamasından asılı olmayaraq bütün dizel və benzin mühərriklərində istifadə üçün nəzərdə tutulub. Yanma prosesində aqressiv qalıqları aradan qaldırır. Təmizləmə prosesi zamanı mühərriki qoruyan yüksək effektivliyə malik antifriksion sürtkü materiallarını özündə birləşdirir. Üstünlükləri: Yalnız təmiz mühərrik tam gücü ilə işləyə bilər. İstifadəsi asandır. Əlavə cəhdə ehtiyac yoxdur. Zərərli tullantıları azaltmaqla ətraf mühitə dəstək verir və katalitik çeviricinin ömrünü uzadır.

İstifadə Qaydaları:

1) Hər dəfə yağ dəyişməzdən əvvəl yağ sisteminə əlavə edin

2) Mühərrik təxminən 15-20 dəqiqə işləsin

3) Yağ dəyişməni istehsalçı göstərişlərinə uyğun həyata keçirinş

Bir qab 5 Litr yağ üçün yetərlidir. Daha böyük tutumlarda hər Litr üçün 60 ML əlavə edin.

Qatqılar

FUEL SYSTEM CLEANER HYBRİD 200 ML

Çəndən yanma kamerasına qədər bütün yanacaq sisteminin effektiv təmizlənməsi üçün xüsusilə hibrid nəqliyyat vasitələri üçün yüksək performanslı əlavədir. Korroziyadan qoruyur, yaranmış çirkləri aradan qaldırır və yanma prosesini optimallaşdırır. Üstünlükləri: Təmiz, güclü yanma prosesi və hibrid nəqliyyat vasitələrində yüksək səmərli mühərrik. Artan yağlama qabiliyyəti aşınmanı azaldır. yanacaq istehlakını optimallaşdırır və xüsusilə də hibrid nəqliyyat vasitələrində tez-tez yük dəyişikliyi zamanı əməliyyatın etibarlılığını təmin edir.

İstifadə Qaydaları:

Yanacaq çənini tam doldurmazdan əvvəl əlavə etmək tövsiyyə olunur. Məhsul əməliyyat zamanı işləyir. 40-60 litr yanacaq üçün kifayətdir.

Qatqılar

FUEL SYSTEM CLEANER PLUS 1LTR

Bütün benzin mühərriklərində, generatorlarda və yüksək performanslı mühərriklərdə istifadə etmək olar. Əməliyyat zamanı bütün yanacaq sistemində yaranan çirklənməni çəndən yanma kamerasına qədər xaric edir. Karbürator və injektor sistemindəki qətranları həll edir. Yuxarı silindr sahəsində kokslama və yanmamış karbon qalıqlarını aradan qaldırır. Bütün yanacaq sistemindəki nəmişliyin qarşısını alır. Üstünlükləri: Təmiz və güclü yanma prosesi, yüksək səmərəli mühərrik. Korroziyadan qoruyur, yanacaq sistemi və katalitik çeviricinin ömrünü xeyli uzadır.

İstifadə Qaydaları:

Hər dəfə yanacaq çənini tam doldurmazdan əvvəl əlavə etmək tövsiyyə olunur. Tətbiq konsentrasiyası 1: 200. 200-260 L yanacaq üçün kifayətdir. Məhsul əməliyyat zamanı işləyir.

Qatqılar

FUEL SYSTEM CLEANER PLUS 300 ML

Fuel System Cleaner Plus, bütün benzin mühərriklərində, generatorlarda və yüksək performanslı mühərriklərdə (məsələn, qayıq, velosiped və s.) İstifadəyə uyğundur. Çəndən yanma kamerasına qədər bütün yanacaq sistemində işlək vəziyyətdə olan çirklənməni aradan qaldırır. Karbüratör və enjeksiyon sistemindəki qatranları və diş ətlərini həll edir. Üst silindr sahəsindəki kokslaşma və yanmamış karbon qalıqlarını təmizləyir. Tam yanacaq sistemindəki nəm və qatılaşdırılmış suyu bağlayır. Üst silindr sahəsini yağlayır və qoruyur.

İstifadə Qaydaları:

Hər dəfə yanacaq doldurmazdan əvvəl çənə əlavə etmək tövsiyyə olunur.

Məhsul əməliyyat vaxtı işləməyə başlayır.

40-60 Litr arası yanacaq üçün yetərlidir.

Daha böyük çənlərdə 0.5 faiz nisbətində əlavə edin.

Qatqılar

GDİ İNJECTOR CLEANER 300 ML

Müasir GDİ mühərriklərdə mükəmməl injektor təmizliyini təmin etmək üçün xüsusi hazırlanıb. Bu məhsul eyni zamanda şərti PFİ mühərriklər üçün də uyğundur və klapanların, silindr başlığının, porşen tacının sökülmədən effektiv təmizlənməsini təmin edir. Bütün injektor sistemində əmələ gələn çirklənməni aradan qaldırır. Üstünlükləri: Heç bir əlavə əziyyət çəkmədən asan tətbiq. Mühərrikin işini yaxşılaşdırır və güclü və sabit yanmanı təmin edir.Mühərrikin düzgün işləməsini təmin edib ömrünü uzanır.

İstifadə Qaydaları:

Yanacaq çənini tam doldurmazdan əvvəl əlavə etmək tövsiyyə olunur. Soyuq halda işə salma və ya işlənmiş qaz problemləri olan bütün benzin mühərriklər üçün tövsiyyə olunur. 50-70 litr benzin üçündür. Daha böyük çənlərdə 0.5 faiz əlavə edin. Məhsul əməliyyat zamanı işləyir.

Qatqılar

OCTANE BOOSTER S 300 ML

Aşağı oktanlı yanacaqların oktan ədədini artırmaq və ya daha yüksək oktan tələbləri olan mühərriklərdə istifadə üçündür. Üstünlükləri: Klapan oturacaqlarını qoruyur. Start və tam yükləmə performansını yaxşılaşdırır. Oktan ədədini 3 əmsala qədər artırır. Klapan oturacaqlarını artıq aşınmalardan qoruyur. Sabit yanmanı və yaxşılaşdırılmış CO dəyərini təmin edir.

İstifadə Qaydaları:

Hər yanacaq dolumunda əlavə edin.

Aşağı oktanlı yanacaq və ya artan oktan tələbi olan mühərriklərdə istifadə üçündür. 60 L benzin üçün yetərlidir. Daha böyük tutumda hər 10 litr yanacaq üçün 50 ml əlavə edin.

Qatqılar

RADIATOR CLEANER 300 ML

Bütün soyutma sistemində olan əhəng kimi çöküntüləri xaric edir, təhlükəli raditor çöküntülərini həll edir və su soyuducularını, qızdırıcıları, istilik dəyişdiricilərini təmizləyir. Klapan, termostat və su nasosları optimal performansına geri dönür. Üstünlükləri: Yanacaqla əlaqəli olan kimyəvi enerjinin böyük hissəsi yanma prosesi zamanı istiliyə çevrilərək yayılmalıdır. Ona görə də tam funksional soyutma sistemi mühərrikin istismarında böyük rol oynayır. Bu qatqı soyutma sisteminin istismar müddətini çoxaldır və bütün aqreqatları ömrünü uzadır.

İstifadə Qaydaları:

1) Məhsulu soyuducu radiatora əlavə edin
2) Mühərriki neytral rejimdə işə salın (sistem ölçüsündən açılı olaraq). Əməliyyat temperaturuna çatmaq üçün 15-45 dəqiqə lazımdır.
3) Sonra su ilə yuyun

4) İstehsalçı təlimatına uyğun olaraq dəyişdirilməni həyata keçirin
Bütün qapalı su soyutma və istilik sistemləri üçün uyğundur.
Diqqət:
Radiator qapağını yavaş-yavaş açın. Yanma riski var.
10 litrə qədər soyutma mayesi üçün kifayətdir.
Daha bğyük mqdarda qarışdırma nisbəti 1:20-dir.
Tətbiq intervalı: hər soyuducunu dəyişməzdən əvvəl.

Qatqılar

RADIATOR OIL CLEANER C1/С2 175 ML

RADIATOR OIL CLEANER C1 175 ML Bütün su soyuducu, qapalı soyutma sistemlərinə istifadə olunur. Ərp, çöküntü kimi səbəblərdən qaynaqlanan çirklənmələri həll edir. Klapan, termostat və su pompaları optimal iş qabiliyyətinə geri dönür. Üstünlüklər: Yanacaqla əlaqəli olan kimyəvi enerjinin böyük hissəsi yanma prosesi zamanı istiliyə çevrilərək yayılmalıdır. Ona görə də tam funksional soyutma sistemi mühərrikin istismarında böyük rol oynayır. Bu qatqı soyutma sisteminin istismar müddətini çoxaldır və bütün aqreqatları ömrünü uzadır. RADIATOR OIL CLEANER C2 175 ML Bütün su soyuducu, qapalı soyutma sistemlərinə istifadə olunur. Qüsurlu silindr başlıqları və ya radiator sızmalarına səbəb olan yağlı çöküntüləri çıxarmaq üçün sürətli reaksiya verən komponentlərdən ibarətdir və bütün soyutma sistemini effektiv şəkildə təmizləyir. Klapan, termostat və su pompaları optimal iş qabiliyyətinə geri dönür.

İstifadə Qaydaları:

1) İstifadədən əvvəl hər iki qabı yaxşı silkələyin.
2) Hər iki qutunu tam tərkibdə əlavə edin
3) Klapanı açın və mühərrikin təxminən 15 dəqiqə orta sürətlə işləməsinə şərait yaradın ki, optimal əməliyyat temperaturuna çatsın.
4) Sonra suyu boşaldın.
Radiator dövriyyəsinin bir hissəsi olmayan bütün balonları çıxarın və onları əl ilə təmizləyin.
5) Bundan sonra bütün soyutma sistemini su ilə yuyun
6) İstehsalçının təlimatlarına uyğun olaraq sistemi yenidən soyuducu maye ilə doldurun. Məhsul 5-10 litrlik soyutma sistemi üçün nəzərəd tutulub.

Qatqılar

RADIATOR SEALANT 300 ML

Bütün su soyuducu, qapalı soyutma sistemlərinə istifadə olunur. Tez və asan şəkildə nazik çatlar və kiçik sızmaları etibarlı şəkildə bağlayır. Profilaktika üçün də keçərlidir. Üstünlükləri: Yanacaqla əlaqəli olan kimyəvi enerjinin böyük hissəsi yanma prosesi zamanı istiliyə çevrilərək yayılmalıdır. Ona görə də tam funksional soyutma sistemi mühərrikin istismarında böyük rol oynayır. Bu qatqı soyutma sisteminin istismar müddətini çoxaldır və bütün aqreqatları ömrünü uzadır. Bahalı təmir prosesinin qarşısını alır.

İstifadə Qaydaları:

1) Soyuducu mayenin səviyyəsini yoxlayın.
2) Məhsulu isti soyutma sisteminə əlavə edin.
3) Mühərriki təxminən 10 dəqiqə işlədin
4) Soyuducu mayenin səviyyəsini yenidən yoxlayın və sızma testi edin.
Diqqət:
Radiator qapağını yavaş-yavaş açın. Yanma riski var.
12 litrə qədər soyutma mayesi üçün kifayətdir.

Qatqılar

VALVE AND INJECTOR PURIFIER 300 ML

Klapanların sökülmədən püskürdücü forsunkaların və porşen tacının effektiv təmizlənməsini təmin edir.Əməliyyat nəticəsində bütün injektor sistemində yaranan çirklənməni aradan qaldırır. Üstünlükləri: Mühərrikin performansını yaxşılaşdırır, güclü və stabil yanma prosesini təmin edir. Mühərrikin ömrünü xeyli uzadır və düzgün işləməsini təmin edir.

İstifadə Qaydaları:

Hər 6 aydan bir və yaxud ehtiyac varsa hər yanacaq doldurmazdan əvvəl çənə əlavə edib sonra yanacaq tökün. Bütün benzin mühərrikləri, xüsusən də soyuq start problemləri üçün tövsiyyə olunur.

40-60 Litr arası yanacaq üçün yetərlidir. Daha böyük çənlərdə 0.5 faiz nisbətində əlavə edin.

Məhsul əməliyyat vaxtı işləməyə başlayır.

Qatqılar

ENGINE OIL STOP LEAK

Mühərrik yağının azalmasını dayandıran qatqı) Sızmalar nəticəsində əmələ gələn mühərrik yağı itkisini dayandırmaq üçün yüksək təsirli qatqı paketidir. Mühərrikin araqatının ( kipkəcin) bərpa olmasına kömək edir, onları yumşaq və elastik saxlayır. Üstünlükləri: Yağ itkisinin azalması, artan mühərrik performansı, daha az aşınma.

İstifadə Qaydaları:

Bütün mineral və sintetik  mühərrik yağları üçün uyğundur. 5 litrə qədər mühərrik yağlarına kifayətdir. Mühərrik yağına əlavə edin. Daha çox tutumda hər bir litr yağa 50 ml əlavə edin.
Məhsul əməliyyat zamanı işləyir.

DİQQƏT!

Tətbiq etmədən əvvəl mühərrik yağının səviyyəsini yoxlayın.
Tətbiqdən əvvəl mühərrik təmizləyiciləri ilə yağ sisteminin təmizlənməsini məsləhət görürük.


Təhlükəlidir:
Udmaq və ya nəfəsinə çəkmək zərərlidir. Tənəffüs yollarına daxil olarsa ölümcül ola bilər. Uşaqlardan uzaq tutun.

Qatqılar

DİESEL ANTİ SMOKE

( Dizelin tüstüsü əleyhinə qatqı ) Dizel mühərriklərində olan narahat səsləri aradan qaldırır və karbonu azaldır. Üstünlükləri: korroziyaya qarşı qoruma, təkmilləşdirilmiş yanma, azalmış qurum.

İstifadə Qaydaları:

Dizel yanacaq çəninə əlavə edin. 80 litr dizel üçün kifayətdir. Daha çox tutursa, hər 25 litr dizelə 50 ml əlavə edin.

Təhlükəlidir!

Udmaq və ya nəfəsinə çəkmək zərərlidir. Tənəffüs yollarına daxil olarsa ölümcül ola bilər. Qızdırıldığı halda partlama riski var. Dərinin qurumasına və çatlamasına səbəb ola bilər. 

Qatqılar

HYDRAULIC LIFTER CARE AND PROTECT

Narahatlıq verən cingiltili səsləri (şaqqıltı) aradan qaldıracaq. Optimallaşdırılmış yağlama sayəsində aşınmanı azaldır. Bütün növ mühərrik yağları üçün uyğundur.

İstifadə Qaydaları:

Hər yağ dəyişimindən sonra və ya tələb olunduqda isti mühərrik yağına əlavə edin. Məhsul əməliyyat zamanı işləyir.
5 litr mühərrik yağının təmizlənməsi üçün kifayətdir. Daha böyük həcmlərdə hər bir litr mühərrik yağına uyğun olaraq 60 ml əlavə edin. Bütün mineral və sintetik mühərrik yağları üçün uyğundur.

DİQQƏT!

Tətbiq etməzdən əvvəl mühərrik yağının səviyyəsini yoxlayın.
Tətbiqdən əvvəl mühərrik təmizləyiciləri ilə yağ sisteminin təmizlənməsini məsləhət görürük.

Təhlükəlidir. Allergik dəri reaksiyasına səbəb ola bilər. Uşaqlardan uzaq tutun.

TƏRƏFDAŞLARIMIZ