ALPINE Sägekettenöl BIO

C12

MITANOL C12, nitritlər, aminlər və fosfatlar kimi potensial zərərli maddələrdən təmizlənmiş, etilen qlikola əsaslanan radiator mühafizəsidir. Silikatsız karboksilik turşu texnologiyasına əsaslanan çox dayanıqlı inhibitorların optimal kombinasiyası sayəsində MITANOL C12 mümkün olan ən uzun soyuducu suyun xidmət müddəti üçün əla korroziya və kavitasiyadan qorunma təklif edir. Əlavə əlavələr soyuducunun köpüklənməsinin qarşısını alır və çöküntülərin qarşısını alır. MITANOL C12 il boyu şaxtadan və korroziyadan qorunma təklif edir ki, bu da mühərrikin bütün istismar müddəti ərzində texniki qulluq tələb etmir. Soyuducu mayenin soyuducu şlanqlara və ya silindr başlığı contalarına heç bir mənfi təsiri yoxdur.

Tətbiq qeydləri:

Müvafiq miqdarda (distillə edilmiş su) su ilə qarışdırılmış MITANOL C12, mühərriklərin çuqundan, alüminiumdan və ya hər iki metalın birləşməsindən və alüminiumdan hazırlanmış soyutma sistemlərində olmasından asılı olmayaraq, yanma mühərriklərində soyuducu və istilik ötürücü maye kimi istifadə olunur. və ya mis ərintiləri. MITANOL C12 xüsusilə yüksək temperaturda alüminiumdan xüsusi qorunma tələb olunan yüngül metal mühərriklər üçün tövsiyə olunur. Bütün il boyu 50 vol.% tətbiq konsentrasiyası tövsiyə olunur.

MITANOL C12 əksər etilen qlikol əsaslı soyuducularla qarışdırıla bilər.

Diqqət: İstehsalçının göstərişlərinə əməl edin.

Məhsul Kateqoriyası: Antifriz

Ford WSS-M97B44-D, Opel GM 6277M, MB 325.3, VW TL 774 D, MAN 324 SNF

TƏRƏFDAŞLARIMIZ