Qatqılar

11 out of 11

Qatqılar

B2 300ML, 1001

-  yağ sərfiyyatını azaldır, hərəkətli mühərrik hissələri arasındakı sürtünməni azaldır, itmiş kompressiyanı bərpa edir, mühərrikin aşınmasını və səs-küyü əngəlləyir, tullantı qazı azaldır, qaz sızmasını kiçildir və.s.

İstifadə qaydası: 

Hər dəfə yağ dəyişərkən və ya zərurət yaranarsa yağ dəyişmə zamanları arasında, mühərrikə Bardahl B2 – yağ qatqısı əlavə edin. Mühərrik isti olanda yağ karterinə qabın içindəkini əlavə edin (karterin maksimum 10 %ni) Bir qab 6L yağ üçün nəzərdə tutulub. Təsir müddəti 15000km.  

Qatqılar

NO SMOKE 473ML, 1020

Bardahl Stop Smoke tullantı tüstülərinin yayılımasını azaldır, yağ sərfiyyatını, səs-küyü kiçildir, kompressiyanı yüksəldir güc və performansı artırır.

İstifadə qaydası:

Yağ dəyişmədən sonra mühərrikə aşağıdakı miqdarda əlavə edin: 250 ml 4 silindirli mühərrikə, 375 ml 6 silindirli mühərrikə, 1 butulkanı isə 8 silindirli mühərrikə. İstənilən yağla qarışdırıla bilər. 

 

Qatqılar

HYDRAULIC VALVE LIFTERS 300ML, 1022B

Hidravlik klapan qaldırıcılarını ideal vəziyyətə gətirir, iş şəraitini bərpa edir, kirliliyi və yağ yolundakı çöküntüləri həll edir, klapan tullantılarını və hidravlik klapanları optimallaşdırır, mühərrikin səs-küyünü azaldır. Tərkibində qorumanı artırmaq üçün yüksək təzyiqli vasitələr var. 15000 km-ə qədər aktivdir. Ən yaxşı avtomobil mühəndisləri tərəfindən məsləhət görülür.

İstifadəsi üçün təlimatlar:

Bir qab 6 litr yağa əlavə edilir. 

Qatqılar

MAXI COMPRESSION 473ML, 1030B

Bardahl Maxi Compression mühərrikdə kompressiyanı bərpa etmək və yüksək temperaturda yağ axışını gücləndirmək üçün hazırlanmış yeni bir qatqıdır. Mühərrikin yağ sızdırmasının qarşısını alır. Yürüş kilometrajı çox olan mühərriklər üçün xüsusilə məsləhətlidir və aşağıdakı xassələri vardır: sıxma itkisi və yağ təzyiqi, yüksək sürətdə azalan güc, yağ israfı, yağ sızması, anormal səs-küy və yüksək aşınma. İstənilən yağ, mühərrik, katalitik konvertor və DPF-lərlə uyumludur.

İstifadə qaydası:

Mühərrik isti olarkən və ya yağ dəyişmə zamanı mühərrikə 1 qabın yarısını boşaldın. Qabın 2/1 hissəsi 6L yağ üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Qatqılar

ENGINE FLUSH 300ML, 1032B

Bardahl engine flush sayəsində palçıqlanma və hissəciklər işlənmiş yağların içinə axır və yağdəyişmədə xaric edilir. Mühərrik daha təmiz, yağın öz keyfiyyəti isə uzunömürlü olur. Bardahl engine flush çirklənməni azaldır və mühərrikinizi dözümlü edir.

İstifadəsi üçün təlimatlar:

Yağdəyişmədən öncə : butulkanı karterə boşaldın (karetin 10-15 faiz həcmi qədər), 200 km sürün və ya 15 dəqiqə mühərriki işlək və sürülmədən saxlayın. Yağ və yağ filterini dəyişin. Yeni yağı əlavə edin. 1 qab 6L yağ üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

Qatqılar

DIESEL ANTIBACTERIA, 1066B

Bardahl diesel antibacteria aşağıdakı xassələrə malikdir: bakteriya, yosun, göbələyi əngəlləyir, filter və injektoru tıxanma və zədələnmədən qoruyur. 24  ay boyunca dizel yanacağını stabilləşdirir.

İstifadəsi üçün təlimatlar:

Qapağını açın və qabı sıxın. Həcminə  uyğun olaraq doldurun. İstənilən növ dizel, birbaşa injektor, yüksək təzyiq və adi relslə uzlaşır. Hər dizel doldurarkən yanacağa əlavə edin. Qoruyucu məqsədlə 1 qab 500L, müalicə məqsədi ilə 250L yanacaq üçün nəzərdə tutulub. 

Qatqılar

FUEL TREATMENT 300ML, 1069B

Mühərrik aşınması və tıxanmasının qarşısını almaq üçün məsləhət görülür. Bütün növ benzin mühərrikləri üçün əlverişlidir. 

Bardahl fuel treatment effektivdir: silindir və halqaların yuxarı hissəsinin yağlanmasında, klapanların aşınmasının əngəllənməsində, çəhrayılaşma və avtomatik yanmanın əngəllənməsində, mühərrikin peformansının artırılmasında ,güc və tutarlılığının yüksəlməsində, yanacaqdan suyun çıxarılmasında, soyuq mühərrikin içə başlamasında , yanacaq israfının limitlənməsində, tullantı tüstülərin azaldılmasında. 

İtifadəsi üçün təlimatlar: 

Yanacaq doldurulmazdan öncə çənə bir qab əlavə edin. 

1 qab 80L yanacaq üçün nəzərdə tutulub. Təsir müddəti 2500km

Qatqılar

TRAITEMENT CARBURANT DIESEL 300ML, 1071B

İstənilən növ dizelmühərrikləri üçün uyğundur. Katalitik konvertorlar və DPF ilə uyumludur. Bardahl diesel treatment  xassələri sayəsində effektivdir: silindir və halqaların yuxarı hissəsinin yağlanmasında,klapan və klapan oturacağını aşınmadan qorunmasında, döyülmələrin və geriyanmaların dayandırılmasında, yanacaq israfının limitlənməsində, injektorların və nasosların qorunmasında, tullantı tüstülərinin azaldılmasında.

İtifadəsi üçün təlimatlar: 

Yanacaq doldurmazdan öncə çənə əlavə edin. 

Qatqılar

COMMON RAIL DIESEL ADDITIVE, 1072

Bardahl Common Rail Diesel qatqısı aşağıdakı xassələrə malikdir:Silindirin və halqaların yuxarı hissələrini yağlayır və kükürd absorbasiyasını dizelə hazırlayır.Klapan və oturacağını aşınmaya qarşı qoruyur.Tərkibində daha yaxşı mühərrik performansı üçün setan artırıcı  vardır.Suyu yanacaqdan ayırır.Antifriz hissəciklərinə də sahibdir.Soyuqkən işəsalmanı optimallaşdırır.Yağ sərfiyyatını azaldır.Yanacaq sistemini təmiz saxlayır və qoruyur.Tullantı qaz tüstülərini azaldır.

İstifadəsi üçün təlimatlar:

Yanacaq çənini doldurmazdan öncə qabı çənə boşaldın. Yüksək təzyiqli istənilən injeksiya sistemləri(HDİ, CDİ, TDC,DCİ), DPF və katalitik konvertorlar ilə uyumludur.Bir butulka 60 litr yanacaq üçün nəzərdə tutulub.

Qatqılar

FUEL WATER REMOVER, 1082B

Bardahl Fuel vater remover: dizel və ya benzindəki kondensasiya sayəsində suyu yox edir, yanacaq sistemini qoruyur( injeksiya, nasos, karbürator), soyuqkən işəsalmanı optimallaşdırır,mühərriki isə korroziyadan qoruyur, pas və çöküntü formalaşmasını əngəlləyir yanacaq sistemində, injektor və nasos tutulmalarını yüksək təzyiqli mühərrikdə belə əngəlləyir.

İstifadəsi üçün təlimatlar:

Yanacaq çənini doldurmazdan öncə, bir qab məhlulunu əlavə edirik.Bir qab 60 litr yanacaq üçün nəzərdə tutulub.

Qatqılar

ENGINE STOP LEAK 300ML, 1107B

Bardahl engine stop leak aşağıdakı xassələrə sahibdir:klapanlarda karbon çöküntülərini azaldır,sərtləşmiş və qırışmış O-halqalarını və qasketləri (прокладкa) yumşaldır,70%ə qədər qasket  dərəcəsini artırır, daxili və xarici qasketlərdən yağ sızmalarının qarşısını alır. Məhsulun qırmızı rəngi yağ sızmalarnın asan yerləşməsinə izin verir. Diqqət:Bardahl engine stop leak bölünmüş və ya qırılmış qasketləri (прокладкa)təmir etməyəcəkdir və kağız variantlar üçün isə uyğun deyildir. Ən önəmli maşın istehsalçıları tərəfindən tövsiyyə edilir.

İstifadəsi üçün təlimatlar:

Yağ və filter dəyişimindən sonra məhlulu karterə tökün. bir qabı 6 litr yağ üçün nəzərdə tutulub. Diqqət: yüksək yağ sərfiyyatı olduqda yarım qab Bardahl No Smoke əlavə ediniz dəyişmədən sonra.

 

Qatqılar

CARBURETTOR CLEANER 500ML, 1110B

Bardahl Carburator Cleaner aşağıdakı xassələrə sahibdir : Karbürator sistemindəki çöküntüləri təmizləyərək yox edir, gücü, güvənirliyi, sürətlənməni artırır, qara tullantı tüstüsünü azaldır və yanacaq israfını əngəlləyir. Nizamsız sürəti və digər sürətlənmə problemlərini aradan qaldırır.

İstifadəsi üçün təlimatlar:

Bir qutu 60 litr yanacaq üçün nəzərdə tutulub. Bununla belə, daha yaxşı dəqiqlik üçün 20 litrədək yanacağa əlavə edin. Benzin çəni tam boşalanadək sürün, doldurun. Bütün növ benzin mühərriki və katalitik konvertorlar ilə uyumludur. 

Qatqılar

CARBURETTOR CLEANER 400ML, 1115E

Bardahl Karbürator Təmizləyici karbüratorda yaxud inyeksiya (yanacaq nasos) sistemində  yaranmış konkret problemləri aradan qaldırmaq üçün nəzərdə tutulur: standarta uyğun olmayan neytral rejimdə işləmə, standarta uyğun olmayan həddə sürət artırma, çətin işə düşmə, yanacaq sərfiyyatının artması, çirklənmə (çıxış tüstüsü və qaz). Hissələrin demontaj olunması tələb olunmur. Tərkibində qurğuşun və kükürd yoxdur.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ:

Bardahl Karbürator təmizləyici aşağıdakı xüsusiyyətlərə malikdir: • İstənilən növ çöküntünü parçalayır və kənarlaşdırır (lak, kley, saqqız). • Sürətyığmanı bərpa edir. • Standarta uyğun olmayan neytral rejimdə işləmə problemlərini aradan qaldırır • Gücu və tez-reaksiyavermə qabiliyyətini artırır. • Yanacaq sərfiyyatını aşağı salır • Qara tüstü və çıxış qazların miqdarını azaldır • Karbüratora heç bir ziyan vermir. • Karbüratoru daxildən və xaricdən yaxşıca təmizləyir. 

İSTİFADƏSİ ÜÇÜN TƏLİMATLAR: 

Xaricdən təmizləmə: Mühərriki söndürün, məhlulu karbüratorun xarici səthinə püskürdün, iki dəqiqə gözlədikdən sonra  mühərriki işə salmadan sıxılmış hava ilə qurulayın. Daxili təmizləmə: hava filtrini çıxarın, mühərriki işə salın, bütün çöküntülər təmizlənənə qədər məhlulu hava giriş siyirtməsindən karbüratorun hissələrinin üzərinə püskürdün (tənzimləyici klapan, ucluqlar, axın sayğaclarının hissələri, hava giriş klapanı…). İlişmənin (pərçimlənmənin) qarşısını almaq üçün eyni anda sürəti təkrar-təkrar  yığmaq lazımdır. İstifadədən sonra yaxşıca havalandırma tələb olunur.

 

Qatqılar

EGR VAVE CLEANER DIESEL 300ML, 1117B

EGR (işlənmiş qazların resirkulyasiya klapanı) klapanındakı problemlər klapanla idarə olunan geri dönüş sistemində tıxanmaya səbəb olur. Belə ki, əmələ gəlmiş qurum (his) mühərrikin “nəfəs almasına” mane olur. Bu isə mühərrikin işində ciddi problemlərə, çıxış qazların miqdarının artmasına (neytral rejimdə zəif sürət, sürət yığma problemləri və s.) səbəb olur.  

XÜSUSİYYƏTLƏRİ:

Bardahl EGR Klapan Təmizləyici: • Qurum (his), saqqız, lak, bütün növ karbon çöküntülərini (qalıqlarını) qəbuledici klapanlardan, qəbuledici sistemdən və EGR klapanından təmizləyir. • Yanma (alışma) kamerasında hava sirkulyasiyası  bərpa olur, neytral rejimdə zəif sürət problemi aradan qalxır • Daha yaxşı alışma təmin olunur • Yanacağın artıq sərf olunmasının qarşısı alınır • Çöküntülərin formalaşmasının qarşısı alınır. 

İSTİFADƏSİ ÜÇÜN TƏLİMATLAR: 

1 – butulkanın içərisindəki mayeni 20 l yanacaqla dolu çənə boşaldın. 2 – mühərrikin sürətini 2500-3500 rpm-a çatdırmaqla 25 dəqiqə ərzində avtomobili idarə edin. Daha sonra avtomobili normal sürətdə idarə edin.

 

Qatqılar

FUEL TREATMENT 500ML, 1149

Qoruyucu qatqı Bardahl Traitement Essence, avtomobilin bütün istismar müddəti ərzində istifadə qabiliyyəti ilə seçilir. Benzinin xüsusiyyətlərində yaxşılaşma müşahidə olunur. Yanacaq sisteminin elementlərini korroziyaya, aşınmaya və tıxanmaya qarşı əlavə qoruma təmin edir. Bardahl Traitement Essence -in digər bir xüsusiyyəti, mühərriki soyuq işə salmada daha artıq gücləndirməsidir. Belə ki, yanacaq sistemi yağlanır və yanacağın oktan sayı yüksəlir. Bundan əlavə, məhsul yanacaq sərfiyyatını azaldır.

İstifadəsi üçün təlimatlar:

500 ml həcmli qab 500 litr yanacaqa əlavə olunur. Ölçmə qabına lazımi miqdarda qatqı yığılması üçün qapağı açıb məhsulu qaba basmaq lazımdır. Məhsulu yanacaq doldurmadan bir qədər əvvəl yanacaq çəninə əlavə edin (10 litr yanacağa 10 ml qatqı əlavə edilir).

Qatqılar

CONCENTRATED DIESEL PREVENTIVE TREATMENT 500ML, 1152

İstənilən növ dizelmühərrikləri üçün uyğundur. Katalitik konvertorlar və DPF ilə uyumludur. Bardahl diesel treatment  xassələri sayəsində effektivdir: silindir və halqaların yuxarı hissəsinin yağlanmasında,klapan və klapan oturacağını aşınmadan qorunmasında, döyülmələrin və geriyanmaların dayandırılmasında, yanacaq israfının limitlənməsində, injektorların və nasosların qorunmasında, tullantı tüstülərinin azaldılmasında

İstifadəsi üçün təlimatlar:

Yanacaq doldurmazdan öncə çənə boşaldın. 1 bütöv qab, 500L dizel yanacağı üçün nəzərdə tutulub. 

Qatqılar

DIESEL INJECTION CLEANER 500ML, 1155B

Bardahl Common Rail İnjector Cleaner sintetik və korroziyaya uğramayan bir məhsuldur. İnjektor sisteminin müxtəlif komponentləri üçün  üçün effektlidir və 6 funksiyası vardır: injektor sistemini qoruyur (injektor, klapanlar, nasoslar və yanma otaqcığı), karbon və digər çöküntüləri, yapışqanları, hisi yox edir, setan dərəcəsini artırır və buna görə də gücü və performansı artırır, yanacaqda olan kondensasiya suyunu yox etməklə nasos və injektorda olan tutulmalarının qarşısını alır, sürtünməyə qarşı olan vasitələri sayəsində yanacaq sərfiyyatını limitləyir, mühərrikdəki səs küyü və aşınmanı yağlama xassələri sayəsində azaldır, tullantı tüstülərini azaldır. 

İstifadəsi üçün təlimatlar:

Yanacaq çəninə bir qab məhsulu əlavə edin.Bir qab məhlul 60 litr dizel üçün nəzərdə tutulmuşdur. Daha yaxşı effekt üçün 20 litr yalnız dizel yanacağa əlavə edilməsi məsləhətdir.Tam istifadə olunanadək sürün. Və yenidən çəni doldurun.

Qatqılar

INSTEAD OF LEAD 250ML, 1158B

Bardahl instead of lead qoruyucu təbəqə yaradaraq klapanlar və klapan oturacaqları üzərində yağlayıcı təsir göstərirlər.Bu metalların kontaktını kəsir, klapan oturacaqlarının eroziyasını bağlanarkən optimal vəziyyətdə saxlayaraq azaldır.Bu performansı artırır və mühərrikin vaxtından əvvəl aşınmasını əngəlləyir. Bu tərkib heç bir çöküntü buraxmadan yanır.

İstifadəsi üçün təlimatlar:

Hər dəfə yanacaq doldurmazdan öncə Bardahl İnstead of Lead əlavə ediniz.1-qapağı açın və qabı sıxın, 2- yuxarı ölçüdə olacaq şəkildə doldurun (10ml 10 litr üçün), 3- çənin içinə boşaldın.

Qatqılar

DIESEL INJECTION CLEANER 300ML, 1185

Bardahl diesel injector cleaner  bu xassələrə malikdir: su qəbuledici klapanları və injektorları təmizləyir və yağlayır, injektor püskürtməsini bərpa edir, soyuqkən işəsalmanı optimallaşdırır,paslanma və korroziyaya qarşı yanacaq sistemini qoruyur. İnjektor sisteminin ömrünü uzadır.

İstifadəsi üçün təlimatlar:

Məhsulu yanacaq çəninə tökün. Daha çox təsirlilik üçün 20 litr yanacağa əlavə edin. Tam yanacaq bitənədək maşını sürün və daha sonra doldurun. Bütün növ dizel mühərrikləri, yüksək və alçaq təzyiqlər, turbo və ya qeyri turbo, katalitik konvertorlu və ya onsuz, xüsusi filterli vasitələr və.s üçün əlverişlidir. 

Qatqılar

INJECTION CLEANER PETROL 1L, 11981

Benzin  injector cleaner sintetik, korroziya olmayan məhsuldur. İnjektor sisteminin müxtəlif komponentləri üçün uyğundur və 6 xarakteristikası vardır: injektor sistemini təmizləyərək qoruyur, karbon və digər çöküntüləri əngəlləyir, oktan dərəcəsini artırır, beləliklə, performansı, gücü artırır, injektor və nasosun  tutulmalarını əngəlləyir, anti sürtünmə xassəsi sayəsində yanacaq sərfiyyatını azaldır, mühərrikdəki səs küyü və aşınmanı azaldır, tullantı tüstüsünü azaldır və texniki təftiş tələblərini qarşılayır.

İstifadəsi üçün təlimatlar:

Qabdakı məhlulu yanacaq çəninə boşaldın. Bir qab maksimum 30 litr yanacaq üçündür. Tükənənədək sürün və yenidən doldurun. 

Qatqılar

FUEL INJECTOR CLEANER, 1198B

Bardahl  injector cleaner sintetik, korroziya olmayan məhsuldur. İnjektor sisteminin müxtəlif komponentləri üçün uyğundur və 6 xarakteristikası vardır: injektor sistemini təmizləyərək qoruyur, karbon və digər çöküntüləri əngəlləyir, oktan dərəcəsini artırır, beləliklə, performansı, gücü artırır, injektor və nasosun  tutulmalarını əngəlləyir, anti sürtünmə xassəsi sayəsində yanacaq sərfiyyatını azaldır, mühərrikdəki səs küyü və aşınmanı azaldır tullantı tüstüsünü azaldır və texniki yoxlanış tələblərini qarşılayır.

İstifadəsi üçün təlimatlar:

Qabdakı məhlulu çənə boşaldın. Bir qab 60 litr yanacaq üçün nəzərdə tutulub. Belə ki, daha çox dəqiqlik üçün 20 litr yanacağa qatılması məsləhətdir və bitənədək sürün, yenidən doldurun. Hər 5000 km və çirklənməyə qarşı olan texniki baxışda. 

Qatqılar

BDC 1L, 1200

BDC aşağıdakı xassələrə sahibdir: injektor sistemini qoruyur və yağlayır, klapanlarda karbon qalıqlarının yaranmasını əngəlləyir və injektorun ağızlığını daha yaxşı yanacaq püskürtməsi üçün təmizləyir, zərərli tüstü buraxılışını azaldır, yaxşı yanma üçün setan dərəcəsini artırır və sərfiyyatı azaldır. Kondensasiya suyunu əngəlləyərək yanacaq nasosuna zərər vura biləcək bakteriyaların yaranmasını əngəlləyir. Korroziyaya və oksidləşməyə qarşı qoruyur(astm d665 və astm d2774 testləri), LFT- filtrasiya temperaturu limitini azaldaraq – 27 selsiyə qədər antifriz performansı təqdim edir.

İstifadəsi üçün təlimatlar:

1L BDC qatqısı 1 ton dizel yanacağına əlavə edilir. Qış ayrlarında -5 dərəcə temperaturda isə 500L yanacağa əlavə edilir. 

BDC qatqısının qapağını tam dolduraraq çənə əlavə edirsiniz. 1 qapaq 30L dizel yanacağına əlavə edilir. Qış aylarında, 

-5 dərəcə temperaturda isə 30L dizel yanacağına 2 qapaq əlavə edilir. 

Qatqılar

B1 250 ML, 1201

Bardahl B1 prevetive oil treatment Bardahls “polar attraction” formulasında  sürtünməyə,oksidləşməyə və aşınmaya qarşı maddələr o cümlədən yuyucu qatqılarla zəngindir ki, bu da mühərrikin performasını qoruyur və ömrünü uzadır.

Bardahl B1 oil treatment “polar attraction” formulası yüksək təzyiq və orqanik qarışımlar məhluludur. Bu kimyəvi məhsullar metala birləşir molekulyar təbəqə yaradır ki, heç vaxt yanmır və müasir mühərriklərdəki yüksək temperatur və təzyiq nəticəsində dağılmır. Bu təbəqə mühərrik dayandıqda belə yox olmur. Bardahl B1 yağ terapiyası dayaqları(podşipniklər), eksentrikləri  və porşenləri yağlayır və operativ ömürlərini yüksəldir. Bu yapışqan klapanlara ,halqalara, qaldırıcılara kömək edir. Mühərrik daha rahat işə düşür, dəqiqlik və performans yüksəlir , yanacaq sərfiyyatı  isə azalır. Mühərrikin ömrü uzanır və xərcləri azalır.

İstifadəsi üçün təlimatlar:

Hər yağ dəyişmədə əlavə edin. İsti mühərrikin daxilinə tökün.

1qab 6L yağ üçün nəzərdə tutulur. Təsir müddəti 15000km 

 

Qatqılar

ANTI-WEAR TREATMENT 400ML, 1216

Bardahl anti vear treatment Fullerene molekullarından ibarət unikal formulaya  və məşhur Bardahl Polar Plusa malikdir ki, bu da turbo və dizel metal hissəcikləri üçün qırılmaz, sürtünməyə və yüksək təzyiqə qarşı edir. Qoruma təbəqəsi bu xassələrə malikdir: soyuqkən işəsalmada və çətin şərtlərdə turbo və mühərriki qoruyur və yağlayır, yağ səviyyəsi çox aşağıykən belə turbo və mühərriki qoruyur və yağlayır, yağın oksidləşməsinə qarşı turbo və mühərriki qoruyur,yağ keyfiyyətini və axışqanlığını dəyişmədən yüksək temperaturda belə yağ təbəqəsini mühafizə edir.

İstifadəsi üçün təlimatlar:

Yağı dəyişərkən və mühərrik istiykən bir qabı əlavə edin. Bir qab 6 litr yağ üçün nəzərdə tutulub .İstənilən növ yağ, mühərrik,katalitik konvertor və DPF üçün uyğundur.

Qatqılar

POWER STEERING STOP LEAK 300ML, 1755B

Avtomat transmissiya və sükanının yağ sızmasının dayanması. Qasketlərinin (Proklatka və salniklərin) original xassələrini bərpa edir.Bu nasosda, dişli reykada və klapanda olan sızmaları əngəlləyir.Yeni qatqılar əlavə edərək yağ performansını düzəldir, buna görə də mexaniki hissələrin ömrünü uzadır. Bəzi hallarda bahalı hissələrin dəyişilməsinin qarşısıni alır. Boru hissələrdəki sızıntını əngəlləyir, səs və titrəməni əngəlləyir.

İstifadəsi üçün təlimatlar:

Qabın tərkibini sükan mexanizmi karterinə əlavə edin və istehsalçıtərəfindən göstərilən maksimal dərəcəni nəzərə alın.(max 300 ml).Avtomat sürətlər qutusu: məhlulu avtomatik sürətlər qutusuna boşaldın(maks 10 faiz)   

 

Qatqılar

MANUAL GEAR BOX STOP LEAK 150ML, 1756

Bardahl manual gearbox stop leak bu xassələrə malikdir: birləşmələrin original xassələrini bərpa edir, yeni qatqılar əlavə edərək yağ performansını artırır,daxili və xarici sızmalarda və qutudan sızıntılarda effektivdir. Qırılmış birləşmələrdə  və kartonlarda təsirli deyildir.

İstifadəsi üçün təlimatlar:

Bir qab 2.5 litr yağa hesablanıb

Qatqılar

ATF CONDITIONER, 300 ML, 1758B

Bardahl ATF kondisioneri avtomat transmissiyalar üçün hazırlanmış qoeunma və terapevtik bir məhsuldur. Diişlərin keçməsini yüksəldir və zərbə və səs küyü azaldır.Köhnə və yeni avtomatik transmissiyalarda istifadə oluna bilir(CVTdən başqa). ATF sükan mexanizmi sistemlərində də effektlidir.

Kəsilmə sabitliyini artırır ki, ATF original yağ axışqanlığını  saxlayaraq seyrəlməni azaltsın. Palçıqlaşma və laklanmaya qarşı qoruyur, daxili və xarici sızmaları əngəlləməkçün blomp və sırqaları bərpa edir. Aşınmaya qarşı transmissiya hissələrini qoruyur.

İstifadəsi üçün göstərişlər:

ATF mayesini dəyişib Bardahl ATF conditioneri transmissiya mayesinə əlavə edin. Qorunma məqsədli  istifadədə 1 qab. Terapevtik istifadə 2 qab.

Məsləhətdir ki, ATF-i dəyişməzdən öncə Transmissiyanı Bardahl ATF Flush ilə yuyun 

Qatqılar

ATF FLUSH, 300 ML, 1759B

Bardahl ATF Flush aşağıdakılara malikdir xassələri:

Bütün növ çöküntülər (saqqız, lak, çamur, ...) həll edir və aradan qaldırır. Sürət qutusu (təmizləndikdən sonra) mükəmməl bir yağlama təmin edir. Mexaniki hissələrdə erkən aşınmanın qarşısını alır. Bütün növ sürət qutularını mükəmməl təmizləyir. Drenaj aralığını uzadır

İstifadəsi üçün təlimatlar:

Yağı dəyişməzdən əvvəl sürətlər qutusuna əlavə edin, 15-20 dəqiqə yerində maşını işlədin, yağı normaya uyğun olaraq boşaltın. Sürət qutusunu yeni yağ ilə doldurun. Daha yaxşı effekt üçün yeni yağa 1 qab Bardahl ATF Conditioner əlavə edin. 1 qab 6L ATF yağı üçün nəzərə alınıb. 

Qatqılar

FULL METAL 400ML, 2007B

Blompların mikrosızması aşınmadan səbəblənir və silindirdəki porşenlərin kipliyini bərpa edir. The Bardahl c60 fullerene bizim məşhur Polar Plus qatqıları, təbəqəni dərhal yağlandırır beləliklə ,soyuq işəsalmada mühərriki qoruyur .Bu qarışım poladdan 6 dəfə yüngül, 10 dəfə daha sıx karbon molekullarından ibarətdir. Mexaniki hissələr arasında mikrotoplar kimi fəaliyyət göstərirlər, mühərrikdəki sürtünmə və aşınmanı əngəlləyir. Bu xüsusi formula sərt hissciklərə sahib deyildir və yağ filterini, mühərriki tıxamayacaqdır. Full Metal ilk yağdəyişmədən istifadə edilə bilər. 7 aşınmaya qarşı xüsusiyyəti sayəsində mühərrikin uzunömürlülüyünü və original performansını təmin edir. Bütün növ yağ ,mühərriklərlə,GPL, köhnə vəya yeni 4 taklı mühərriklərlə uyumludur

İstifadəsi üçün göstərişlər:

Mühərrik istiykən məhlulu karterə əlavə edin yağ və yağ filterini dəyişdikdən sonra. Bir qab 6 litr yağ üçün nəzərdə tutulmuşdur.

 

Qatqılar

FUEL INJECTOR CLEANER 300ML, 2101

Bardahl fuel injector cleaner : suqəbuledici klapan və injektorları təmizləyərək yağlayan həlledici və külsüz yuyucuların qarışımından ibarətdir. İnjektor püskürtməsini optimallaşdırır, paslanma və korroziyaya qarşı yanacaq sistemini qoruyur, soyuqkən işəsalmanı optimallaşdırır.

İstifadəsi üçün təlimatlar:

Yanacaq çəninə məhlulu boşaldın. Optimal təmizlik üçün 50 litrlik yanacağa iki qab məhlulu əlavə edin. Yanacaq bitənədək sürün və yenidən doldurun çəni.Yüksək təzyiqli sistem də daxil olmaqla istənilən növ benzin mühərriki üçün uyğundur. 

Qatqılar

OCTANE BOOSTER 500ML, 2302B

5 dərəcəyə qədər oktan dərəcəsini arıtırır yanacaq növündən asılı olaraq. Mühərrik dəqiqliyini yüksəldir,mühərrikin gücünü və performansını artırır,yanmanı artırır və mühərrik çöküntülərini əngəlləyir, çəhrayılaşmanı azaldır, avto yanmanı və sürətlənmədəki boşluqları aradan qaldırır, aşınmaya qarşı klapan və klapan oturacaqlarını qoruyur.

İstifadəsi üçün təlimatlar:

Bir qabı yanacaq çəninə əlavə ediniz. Normal istifadədə bir qab 80 litr üçün, Racing istifadədə 1 qab 40 litr yanacaq üçün nəzərdə tutulub. İstənilən növ benzin mühərriki üçün nəzərdə tutulub. Tez tez istifadə olunarsa katalitik konvertorun funksionallığını dəyişə bilər.

Qatqılar

CETANE BOOSTER 500ML, 2305

Bardahl cetane booster : setan dərəcəsini 5 mərhələyə qədər artırır, yanmanı optimallaşdırır və mühərrik çöküntülərini əngəlləyir, Mühərrikin güc və performansını artırır, çəhrayılaşmanı əngəlləyərək zəif detonasiyanı azaldır, soyuqkən işəsalmanı yaxşılaşdırır.

İstifadəsi üçün göstərişlər:

Hər dəfə yanacaq doldurarkən bir qab məhlulu çənə boşaldın. Bir qab 50 litr dizel üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Qatqılar

DIESEL STOP SMOKE 300ML, 2320B

Çıxış qazlarının miqdarının həddən çox artması yanacaq sistemində çöküntülərin anormal həddə mövcudluğundan xəbər verir ki, bu da aşağıdakı fəsadlara səbəb ola bilər: • Mühərrikin gücünün itməsi • Yanacağın həddən artıq çox sərf olunması • İşə düşmə problemləri • Mühərrikdə səs və tez bir zamanda sıradan çıxma • Çıxış qazlarla çirklənmə 

BARDAHL Stop Smoke Diesel məhsulu bu növ problemlərin həlli üçün yaxşı vasitədir və texniki baxış zamanı çirklənmə yoxlamasından uğurla keçməyə kömək edir. Bütün növ mühərriklər (inyeksiya, yüksək təzyiq, turbo), katalitik neytralizator, dizel filtri üçün uyğundur.  İstənilən 4-gedişli  dizel mühərriki üçün istifadə oluna bilər (turbo yaxud qeyri).

XÜSUSİYYƏTLƏRİ:

BARDAHL Stop Smoke Diesel, dizel yanacaq inyeksiya sistemini təmizləyir, çöküntüləri azaldır və mühərrikin gücünü bərpa edir. Tərkibindəki setan buster maddəsinin köməkliyi ilə mühərrikdəki səs azaldılır və mühərrikin soyuq halda işə düşməsi yaxşılaşır. Digər rəqib məhsullarla müqayisədə daha effektivdir. • Çirkləndirici çıxış qazların miqdarını azaldır. • Yanacaq inyeksiya sistemini tam təmizləyir və qoruyur • Yanacaq sərfiyyatını azaldır • Mühərrikdə səsi azaldır • Mühərrikin gücünü və funksionallığını yüksəldir • Texniki baxışda çirklənmə sınağından uğurla keçməyə kömək edir. Bütün növ dizel yanacaqları, biodizel yaxud biodizel qarışıqları ilə asan qarışa bilir. 

İSTİFADƏ ÜÇÜN TƏLİMATLAR:

Məhlulu yanacaq çəninə tökün və təxminən 20 l dizel əlavə edin. Təmizlənmiş dizel tam sərf olunana qədər avtomobili sürün və daha sonra adi qaydada yanacaqla doldurun (aşağı ötürücülərlə yüksək mühərrik dövrələri (rpm) ilə hərəkət tövsiyə olunur). 

 

Qatqılar

PETROL STOP SMOKE BARDAHL 300ML, 2321B

Bardahl stop smoke bütöv injektor sistemində, çöküntülərin əngəllənməsində, mühərrik gücünün bərpasında istifadə olunan benzin qatqısıdır.Bu karbüratoru, port yanacaq injektorunu, suqəbuledici klapanları təmizləyir eyni anda yanma depozitlərini də kontrol altında saxlayır. Bardahl stop smoke aşağıdakı xassələrə sahibdir: tullantı qazlarının istehsalını azaldır, yanacaq sərfiyyatını azaldır,mühərrikdəki səs küyü kəsir, güc və performansı optimallaşdırır,soyuqkən işəsalmanı yüksəldir, texniki cirklənmə təftişi testini keçməkdə kömək edir.

İstifadəsi üçün təlimatlar:

Məhlulu çənə boşaldın və təxminən 20 litr benzin əlavə edin. Benzin bitənədək sürün və daha sonra normal qaydada doldurmağa davam edin. 

Qatqılar

TURBO PROTECT 300ML, 3216B

Bardahl turbo protect bu xassələr malikdir: soyuqkən işəsalmada mühərrik və turbonu yağlayaraq qoruyur, yağ dərəcəsi aşağı olduqda belə mühərrik və turbonu yağlamağa davam edir, yağ oksidasiyasına qarşı turbo və mühərriki mühafizə edir, yağ filterini tıxamır, 10000 km-ə qədər aktivdir.

İstifadəsi üçün təlimatlar:

Hər iki yağ dəyişimdən bir və ya hər dəyişmədə bir qab məhlulu əlavə edin. Bir qab məhlul 6 litr yağ üçün nəzərdə tutulub. Racing istifadəsi üçün 2 qab məsləhət görülür.

Qatqılar

AIR FLOW SENSOR CLEANER 400ML, 3259

Bardahl Hava axını datçiki üçün təmizləyici aşağıdakı xüsusiyyətlərə malikdir: • Hava axını datçikində yağları, tozları və çirki parçalayır və azaldır • Hava axını datçikinin iş rejimini bərpa edir və oxunaqlığı bərpa edir • Suyu və nəmliyi azaldır • Yağ qatı buraxmır və tez quruyur • Oksidləşməni aradan qaldırır • Hava axını datçikində platinum metallar üçün təhlükəsizdir • Boya, rezin, plastik üzərinə tətbiq oluna bilər,... • Toksik deyildir 

İSTİFADƏSİ ÜÇÜN TƏLİMATLAR: 

Məhsulu istifadə etmədən öncə indikator (datçik) və digər hissələri sistemdən ayırın. Məhsulu birbaşa olaraq təmizlənməli səthin üzərinə püskürdün. Çöküntülərin azaldılması və indikatorun tamamilə təmizlənməsi üçün püskürdücüdən istifadə edin. Bir neçə dəqiqə məhsul təbəqəyə hopur və əməliyyat təkrarlanır. Datçik təkrar sistemə qoşulmadan öncə məhlulun ən azı 10 dəqiqə qurumağını gözləmək tələb olunur. Qurutmaq üçün sıxılmış havadan istifadə etmək, indikatorun naqillərinə əllə toxunmaq olmaz.

Qatqılar

PREVENTIVE DPF 300ML, 3612

Bardahl Preventiv DPF aşağıdakı xüsusiyyətlərə malikdir: • Regenerasiyanı sürətləndirir və optimallaşdırır • Qısa məsafələrə gediş və şəhərdaxili idarəetmə üçün münasibdir • Xırda hissəciklər üçün filtrin istismar müddətini artırır • Çıxış qazlarda bərk hissəciklərin alışmasına təkan verir 

İSTİFADƏSİ ÜÇÜN TƏLİMATLAR:

Operativ DFP təmizləmədən sonra istifadə olunmalıdır. Butulkadakı məhlul 30 l yanacaqla dolu çənə boşaldın. Təmizləmə işi ildə ən azı 1 dəfə görülməlidir. 

 

Qatqılar

RADIATOR STOP LEAK 300ML, 4001

Bardahl Radiator stop leak bu xassələrə malikdir: sərinlətmə sistemindəki sızmaları azaldır, qara və əlvan metalları korroziyadan qoruyur. Mühərrik blokundakı,silindir başlığındakı,bağlayıcılarda çatlamaları dayandırır və əngəlləyir. Sızmaları örtmür sadəcə nüfuz edir və mükəmməl sirkulyasiya üçün mühərrik sərinlədicilərinə şərait yaradır. Yüksək temperatura,təzyiqə,müasir maşın titrəmələrinə təsir edir, bağlayıcılara və aliminium başlıqlara zərər vurmur.

İstifadəsi üçün təlimatlar:

İsitmə sistemini yandırın. Yoxlayın və doldurun əgər lazımdırsa. Qabı tam çalxalayın və radiatora boşaldın. Mühərriki 10 dəqiqə işlədin ki, məhsul sərtləşsin və sızıntını blomplasın və daha sonra mühərriki söndürün. 6 litr antifriz üçün nəzərdə tutulur. 

 

Qatqılar

RADIATOR CLEANER 300ML, 4010

Bardahl radiator cleaner bu xassələrə sahibdir : bütün növ zərərli çöküntüləri- pası, palçığı yox edir. Müasir mühərriklərin yüksək temperatur və təzyiqlərinə dözümlüdür,mühərriki hədsiz qızmadan qoruyur, borular, blomplar, digər komponentlər üçün təhlükəsizdir.

İstifadəsi üçün təlimatlar:

Yaxşıca qabı çalxalayın və radiator sisteminə əlavə edin. 10 dəqiqə sürün və mühərriki sabit sürətlə sürməyə başlayın. Təmiz su ilə silib yuyun. İstehsalçının məsləhətinə əsasən radiatoru doldurun Bardahl stop leak ilə. 1 qab 6 litr antifriz üçün nəzərdə tutulub.

Qatqılar

RADIATOR OIL REMOVER 300ML, 4020

Bardahl radiator oil remover aşağıdakı xassələrə malikdir: yağı emulsiya edir və beləliklə istənilən növ çöküntünü yox edir mayeni dəyişərkən. Sərinlətmə sistemini möhtəşəm şəkildə təmizləyir. Ara qatında və xortumlarda zədələnmələri əngəlləyir, bahalı hissələrin əvəzlənməsinə ehtiyac qalmır, radiator sisteminin optimallığını təmin edir.

İstifadəsi üçün təlimatlar:

Mühərrik soyuq olduqda bir qab məhlulu radiatora boşaldın. Sərnişin bölümündəki istilik sistemini isti rejimə qoyun, 15 dəqiqə mühərriki sabit sürətlə işlədin .Mühərriki sərinləməyə buraxın, boşaldın və su ilə yuyun. Sistemə yeni antifriz əlavə edin. Bir qab 6 litr antifriz üçün nəzərə alınıb. 

Qatqılar

EXPORT EGR VALVE CLEANER 400ML, 4326

Bardahl EGR klapan təmizləyicisi hisi və pası və çöküntünü azaldır, bütün karbon çöküntülərini sugətirmə klapanlarından və EGR klapanından təmizləyir. Suqəbuledici sistemi təmizləyir, klapan və EGR klapanını təmizləyir.Yanma otaqcığındakı havanın sirkulyasiyasını optimallaşdırır və zəif sabit sürəti azaldır. Mükəmməl yanma yaradır, yanacaq israfını limitləyir, çöküntüləri azaldır. Bardahl EGR valve cleaner xüsusi filterlərlə və katalitik konvertorlarla uyumludur.

İstifadəsi üçün təlimatlar:

Mühərrik isti olmalıdır. Mühərriki işə salın və operativ temperatura çatanadək davam edin. 2000 rpm-də sabitləyin. 4 və ya 5 dəfə spreyləyin məhlulu borucuğa EGR klapana yaxın olmaq şərti ilə. Bir dəqiqə gözləyin və qaz pedalına bir iki dəfə basın. Bunu 2-3 dəfə təkrarlayın.

Qatqılar

BRAKE PARTS CLEANER 600 ML, 4451E

Bardahl Əyləclər və hissələr üçün təmizləyici, mexaniki hissələrdəki bütün növ tozu tez bir zamanda təmizləyir və aradan qaldırır (əyləclər, ötürücülər, sıxaclar, mühərriklər, zəncirlər, işçi çarxlar, şprislər, şpaler qayçılar). Ondan maşınlarda, motosikletlərdə, o cümlədən kənd təsərrüfatında, binalarda, su idmanında, portativ cihazlarda, mühərrikli kultivatorlarda, kustar alətlərdə və digər məişət əşyalarında istifadə oluna bilər. Məhsulun tərkibində xlorin yoxdur, tez quruyur və çox güclü vasitədir.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ:

Bardahl əyləc və hissələr üçün təmizləyici: • Təmizləyir və yağdan azad edir: ✓ Elektrik avadanlıqları, mühərriklər, starterlər, çevirgəclər, sinxron generatorlar; ✓ Əyləc hissələri, araqatlar və əyləc lövhələri, altlıqları,... ✓ Mexaniki hissələr, sıxaclar, podşipniklər, işçi halqalar, seplər üçün nəzərdə tutulur • Yağ ləkələrini, sürtgü yağını, qatran, rezin, boya, təzə kley və s təmizləyir. Əyləc və hissələr üçün təmizləyici dielektrik məhluldur. 

İSTİFADƏSİ ÜÇÜN TƏLİMATLAR:

Məhlul adi qaydada püskürdülür, səthə hopması üçün bir az gözləmək tələb olunur. Tələb olunarsa, yumşaq parça ilə qurutmaq olar. Elektrik avadanlıqlarını şəbəkəyə qoşmadan öncə məhlulun tam qurudulması tələb olunur. 

 

Qatqılar

CONTACT SPRAY EXPORT 400 ML 4459B

Bardahl Kontakt Sprey avtomobil, motosiklet, su nəqliyyatı, kənd təsərrüfatı kimi sahələrdə elektrik, elektron və ya digər növ kontaktların təmizlənməsi, yağdan azad edilməsi üçün peşəkar vasitə olaraq hazırlanmışdır. 

XÜSUSİYYƏTLƏRİ:

Bardahl Kontakt Sprey: • Daimi elektrik təchizatını təmin edir və zəif kontaktı aradan qaldırır • Yağları, tozu və çirki parçalayır və aradan qaldırır • Suyu və nəmi kənarlaşdırır • Yağlı səth yaxud hər hansı qalıq buraxmır • Tez quruyur • Boyalar, rezin, plastik səthlərdə istifadə oluna bilər… • Qeyri-toksikdir 

İSTİFADƏSİ ÜÇÜN TƏLİMATLAR: 

Məhsulu istifadə etmədən öncə aparatı şəbəkədən ayırmaq lazımdır. Məhsul birbaşa olaraq təmizlənməli səthə püskürdülür. Spreyin gücündən yararlanaraq çöküntülər kənarlaşdırılır, aparat tamamilə təmizlənir. Sıxılmış hava və ya hamar parça ilə qurudulur.

Qatqılar

ANTI RONGEURS REPULSIF 400ML, 4492

Bardahl Gəmirici əleyhinə vasitə aşağıdakı xüsusiyyətlərə malikdir: • Gəmiricilərin dişləkləri ilə zədələnə bilən bütün elementləri (şlanqlar, örtüklər, təhlükəsizlik kəmərləri, dolğu araqatı) qoruyur • Dərhal təsir göstərərək, gəmiriciləri kənarlaşdırır • Konsentrasiya olunmuş maddədir, qoxusuzdur, geniş ağızlı püskürtmə ucluğu və uzanan borusu sayəsində istifadəsi asandır • Təmizlənmiş səthlərin rəngini dəyişmir • Xüsusilə maşınlar üçün nəzərdə tutulur, lakin motosiklet, qayıq, qaraj, anbar üçün də istifadə oluna bilər • Təsiri 1 həftəyə qədər davam edir. 

İSTİFADƏSİ ÜÇÜN TƏLİMATLAR:

Mühərrik sönülü halda və soyuq olmalıdır. Səthlər təmiz və quru olmalıdır. 1. Aerozol çalxalanır. 2. Gəmiricilərin keçdiyi yaxud dayandıqları yerlərə, mühərrikin  sintetik və rezin hissələri üzərinə bolluca püskürdülür. 3. Əməliyyat hər həftə təkrarlanır. 

Qatqılar

LAVA ICE CONCENTRATE APPLE 250ML, 4510

Alma ləzzəti, antifriz, yağ təmizləyici və metanolsuz konsentratlı şüşə yuyucusu.

Qış və yay üçün konsentratlaşdırılmış antifriz şüşə yuyucusu.

  • - Ön şüşələri və silecekləri mükəmməl yağdan təmizləyir və təmizləyir.
  • - Xoş alma ətri hətta salonda belə təravət hissi yaradır.
  • - Yayda ağcaqanad kovucu, qışda əridir.
  • - Boya, rezin, şüşə silən və polikarbonat faralara zərər vermir.
  • - Başlıqları bağlamayın.
  • - Metanol olmadan.

Qatqılar

DEPART MOTEUR 400ML, 4562

Bardahl tez işəsalma vasitəsi aşağıdakı xüsusiyyətlərə malikdir: • 2 və 4 gedişli mühərriklərin dərhal işə düşməsini təmin edir. • Bütün hava şəraitlərində dərhal alışma və normal işləməni təmin edir. • Su və nəmlik səbəbindən yaranan çətin işədüşmə problemlərini həll edir və aradan qaldırır 

İSTİFADƏSİ ÜÇÜN TƏLİMATLAR :

Benzin: məhsul hava filtrinin girişindən bir saniyə içində püskürdülür və mühərrik daha sonra işə salınır. Dizel mühərriklərdə: məhsul yalnız neytral (xolostoy) rejimdə istifadə olunur. 

11) Yanacaq stabilizatoru (Fuel Stabilizer) (Ref. 4874B)

Bardahl Yanğın stabilizatoru aşağıdakı xüsusiyyətlərə malikdir: • Qış mövsümündə çəni boşaltmaq zərurətini aradan qaldırır • Yanacaq filtrlərinin tıxanmasına yol vermir • Siyirtmələrin və oturacaqların optimal qaydada yağlanmasını təmin edir. 

ISTİFADƏSİ ÜÇÜN TƏLİMATLAR:

Qapağı açılır, təmizlənməli yanacağın miqdarından asılı olaraq, şkalalı üst hissəsinin doldurulması üçün butulka sıxılır və məhsul yanacaq çəninə tökülür. 

Qatqılar

FUEL STABILIZER 250 ML, 4874B

Bardahl Yanğın stabilizatoru aşağıdakı xüsusiyyətlərə malikdir: • Qış mövsümündə çəni boşaltmaq zərurətini aradan qaldırır • Yanacaq filtrlərinin tıxanmasına yol vermir • Siyirtmələrin və oturacaqların optimal qaydada yağlanmasını təmin edir. 

ISTİFADƏSİ ÜÇÜN TƏLİMATLAR:

Qapağı açılır, təmizlənməli yanacağın miqdarından asılı olaraq, şkalalı üst hissəsinin doldurulması üçün butulka sıxılır və məhsul yanacaq çəninə tökülür. 

Qatqılar

DIESEL 5IN1 CLEANER 500ML, 9357B

Bu konsentrasiyalı formula ən müasir texnologiyaya əsaslanan unikal çoxtəyinatlı əlavələrdən ibarətdir. Həm preventiv, həm də profilaktik məqsədlə istifadə oluna bilən bir məhlul olan 5-i 1-ində təmizləyici mühərrik üçün təmizləyici məhlul olub, yanacaq sistemində tıxanma baş vermiş hissələrə təsir edir.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ:

Bardahl 5-i 1-ində Təmizləyicisi aşağıdakı xüsusiyyətlərə malikdir: • İnjektorda püskürtmə qabiliyyətini bərpa edir. • Yanacaq nasos sistemini bütünlüklə təmizləyir və qoruyur  (injektorlar və nasoslar) • Turbo, EGR (İşlənmiş qazların resirkulyasiya klapanı), DPF (Dizel Hissəcik Filtri), çıxış klapanlarını,  katalitik neytralizatoru demontaj etmədən təmizləyir  • Yanacaq sərfiyyatını aşağı salır • Güc və funksionallıq qabiliyyətini aşağı salır • Bahalı hissələrin dəyişdirilməsinin qarşısını alır • Çirkləndirici qazların emissiyalarını azaldır və illik texniki baxış zamanı çirklənmə əleyhinə yoxlamalardan uğurla keçməyə kömək edir.  Köhnə və yeni nəsil, istənilən dizel mühərriki üçün uyğundur.

İSTİFADƏ QAYDASI:

Yanacaq ehtiyatının azalması barədə xəbərdarlıq işığı yananda butulkadakı mayeni çənə boşaldın və 20 l yanacaq əlavə edin Mühərrik qızdıqdan sonra avtomobili 20 dəqiqə ərzində 2500 və 3000 dövrlər sayında sürətlə sürün  və daha sonra təmizlənmiş yanacaq tam sərf olunana qədər normal sürətlə idarə edin. Növbəti dəfə yanacağı normal qaydada doldurun.

TƏRƏFDAŞLARIMIZ