ALPINE Sägekettenöl BIO

DEPART MOTEUR 400ML, 4562

Bardahl tez işəsalma vasitəsi aşağıdakı xüsusiyyətlərə malikdir: • 2 və 4 gedişli mühərriklərin dərhal işə düşməsini təmin edir. • Bütün hava şəraitlərində dərhal alışma və normal işləməni təmin edir. • Su və nəmlik səbəbindən yaranan çətin işədüşmə problemlərini həll edir və aradan qaldırır 

İSTİFADƏSİ ÜÇÜN TƏLİMATLAR :

Benzin: məhsul hava filtrinin girişindən bir saniyə içində püskürdülür və mühərrik daha sonra işə salınır. Dizel mühərriklərdə: məhsul yalnız neytral (xolostoy) rejimdə istifadə olunur. 

11) Yanacaq stabilizatoru (Fuel Stabilizer) (Ref. 4874B)

Bardahl Yanğın stabilizatoru aşağıdakı xüsusiyyətlərə malikdir: • Qış mövsümündə çəni boşaltmaq zərurətini aradan qaldırır • Yanacaq filtrlərinin tıxanmasına yol vermir • Siyirtmələrin və oturacaqların optimal qaydada yağlanmasını təmin edir. 

ISTİFADƏSİ ÜÇÜN TƏLİMATLAR:

Qapağı açılır, təmizlənməli yanacağın miqdarından asılı olaraq, şkalalı üst hissəsinin doldurulması üçün butulka sıxılır və məhsul yanacaq çəninə tökülür. 

Məhsul Kateqoriyası: Qatqılar
Yüklə:

TƏRƏFDAŞLARIMIZ