ALPINE Sägekettenöl BIO

C11

MITANOL C11 su ilə soyudulan avtomobil mühərrikləri üçün qənaətcil radiator korroziya və antifriz konsentratıdır. Tərkibində nitrit, amin və fosfat yoxdur. MITANOL C11 mükəmməl işləmə üçün il boyu şaxtadan və korroziyadan qorunma təklif edir. Soyuducu mayenin soyuducu şlanqlara və ya silindr başlığı contalarına heç bir mənfi təsiri yoxdur.

Tətbiq qeydləri:

MITANOL C11 müvafiq miqdarda (distillə edilmiş su) su ilə qarışdırılmış, çuqundan, alüminiumdan və ya hər iki metalın birləşməsindən hazırlanmış mühərriklərdə müasir yanma mühərriklərində soyuducu və istilik ötürücü maye kimi istifadə olunur. MITANOL C11 xüsusilə yüksək temperaturda alüminiumdan xüsusi qorunma tələb olunan yüngül metal mühərriklər üçün tövsiyə olunur.

Bütün il boyu 50 vol.% tətbiq konsentrasiyası tövsiyə olunur.

Diqqət: İstehsalçının göstərişlərinə əməl edin.

Məhsul Kateqoriyası: Antifriz
Yüklə:

ASTM D 3306 • SAE J 1034

TƏRƏFDAŞLARIMIZ