ALPINE Sägekettenöl BIO

XTG 75W90 LS, 33051

Çətin iş şəraitində (ağır yüklər, yüksək sürət və temperatur) işləyən mexaniki transmissiyaların və diferensialların yağlanması üçün xüsusi olaraq hazırlanmış yüksək özlülük indeksinə malik sintetik dişli yağı. Ağır yüklənmiş hipoid dişlilər və məhdud sürüşmə diferensialları üçün tövsiyə olunur (MƏHDUD SÜRÜŞMƏLİ DİFERANSİAL).

Məhsul Kateqoriyası: Transmissiya Mayesi
Yüklə:

API GL5 * MIL MIL-L-2105D * ZF TE-ML 05C

TƏRƏFDAŞLARIMIZ