ALPINE Sägekettenöl BIO

OCTANE BOOSTER S 300 ML

Aşağı oktanlı yanacaqların oktan ədədini artırmaq və ya daha yüksək oktan tələbləri olan mühərriklərdə istifadə üçündür. Üstünlükləri: Klapan oturacaqlarını qoruyur. Start və tam yükləmə performansını yaxşılaşdırır. Oktan ədədini 3 əmsala qədər artırır. Klapan oturacaqlarını artıq aşınmalardan qoruyur. Sabit yanmanı və yaxşılaşdırılmış CO dəyərini təmin edir.

İstifadə Qaydaları:

Hər yanacaq dolumunda əlavə edin.

Aşağı oktanlı yanacaq və ya artan oktan tələbi olan mühərriklərdə istifadə üçündür. 60 L benzin üçün yetərlidir. Daha böyük tutumda hər 10 litr yanacaq üçün 50 ml əlavə edin.

Məhsul Kateqoriyası: Qatqılar
Yüklə:

TƏRƏFDAŞLARIMIZ